Warsztaty on-line, to interaktywne warsztaty prowadzone zdalnie przy użyciu oprogramowania do wideokonferencji np. Zoom lub ClickMeeting. Dla przeprowadzenia efektywnego spotkania, zalecane jest użycie mikrofonu i kamery.