Warsztaty wprowadzające to trwające kilka godzin przedstawienie idei jaką promuje Pozytywna Dyscyplina.